Zorg

Ik ben Kathleen Houben en ben de vervangend zorgcoördinator van onze school.
Ik laat u graag even zien waaruit mijn taak op onze school bestaat en waarvoor u steeds bij mij terecht kan.  Als zorgcoördinator ben ik op drie gebieden werkzaam op onze school:

zorg op schoolniveau:

 • aanbrengen en opvolgen van het leerlingvolgsysteem
 • organisatie van overleg met lln, ouders, CLB, directie, leerkrachten en externen (bvb. logopedist, psycholoog, …)

zorg op leerkrachtenniveau:

 • aanspreekpunt bij hulpvraag
  -> zoeken naar oplossingen, interventies, …
 • overleg: opvolgen van lln, bespreken van noden, bespreken van evolutie, …

zorg op leerlingenniveau

 • gesprekken ivm welbevinden, plagen/pesten, …
 • traject voor wijze kinderen
  • aanbieden van uitdagende opdrachten
  • werking vanuit de klas

We denken, kijken, praten en handelen volgens de behoeften van uw kind.
In dit proces staat samenwerking en overleg tussen leerkracht, leerling en ouders centraal.  We kijken naar de mogelijkheden van het kind en benutten datgene waar het kind goed in is. Dit betekent dat wij steeds vertrekken vanuit de leerling en als ouders kennen jullie je kind het beste. Samenwerking tussen school en thuis staat voorop!