Zorg

De zorg op onze school heeft plaats op drie gebieden: op schoolniveau, op leerkrachtenniveau en op leerlingenniveau.

zorg op schoolniveau:

 • aanbrengen en opvolgen van het leerlingvolgsysteem
 • organisatie van overleg met lln, ouders, CLB, directie, leerkrachten en externen (bvb. logopedist, psycholoog, …)

zorg op leerkrachtenniveau:

 • aanspreekpunt bij hulpvraag
  -> zoeken naar oplossingen, interventies, …
 • overleg: opvolgen van lln, bespreken van noden, bespreken van evolutie, …

zorg op leerlingenniveau

 • gesprekken ivm welbevinden, plagen/pesten, …
 • traject voor wijze kinderen
  • aanbieden van uitdagende opdrachten
  • werking vanuit de klas

We denken, kijken, praten en handelen volgens de behoeften van uw kind.
In dit proces staat samenwerking en overleg tussen leerkracht, leerling en ouders centraal.  We kijken naar de mogelijkheden van het kind en benutten datgene waar het kind goed in is. Dit betekent dat wij steeds vertrekken vanuit de leerling en als ouders kennen jullie je kind het beste. Samenwerking tussen school en thuis staat voorop!