Visie

Wij zijn een katholieke school waar respect, beleefdheid en verantwoordelijkheid een voorname rol spelen in de opvoeding van onze leerlingen.

Onze school is een kleine gezellige school waar alle kinderen, zonder onderscheid, de kans krijgen hun persoonlijkheid te ontwikkelen op allerlei domeinen: sociaal, lichamelijk, muzisch en verstandelijk.

Onze aandacht gaat naar een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs.

Onze school is niet alleen een leerschool maar ook een leefschool.

Een gemoedelijke sfeer bevordert de goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten.