Zorgcoördinatie

Ik ben juf Hedwig, de zorgcoördinator van onze school.

Graag wil ik even toelichten waaruit mijn taak op onze school bestaat en wat we belangrijk vinden.

We streven naar een respectvolle, open en eerlijk communicatie met elkaar, de ouders en de leerlingen.

Samenwerken en overleg zijn sterk geïntegreerd in onze zorgwerking.

We kennen ook een positieve samenwerking tussen ons team, de medewerkers van het CLB (centrum leerling begeleiding) en andere externe begeleiders.

Op schoolniveau

→ regelmatig overleg met directie
→ organiseren van het leerlingenvolgsysteem (LVS / smartschool)
→ opvolgen van de leerlingendossiers
→ organiseren van MDO (overleg met alle partijen om je kind een stapje verder te brengen)
→ overleg met klasleerkracht
→ overleg met CLB, logo, kine, ouders, …
aanspreekpunt voor de ouders

Op leerkrachtenniveau
→ aanspreekpunt voor leerkrachten met een hulpvraag
→ advies en/of informatie doorspelen bij leerproblemen of ontwikkelingsproblemen
→ aanbieden van materialen voor kinderen met een leerachterstand of een leervoorsprong
→ maatregelen aanbieden bij kinderen met problemen of een diagnose, …
verschillende leesvormen organiseren om het leesplezier te bevorderen

Op leerlingenniveau
→ aanspreekpunt voor de leerlingen
→ uitvoeren van extra toetsen op vraag van de leerkracht (LVS = leerlingenvolgsysteem)
→ afnemen van de AVI (bepalen van het leesniveau)
→ afnemen van de SALTO toetsen in het eerste leerjaar (het begrijpen van de taal nagaan)
→ plannen van de IDP (interdiocesane proeven) en de kangoeroewedstrijd (onderzoeken van het leerproces)
→ opvolgen van individuele leerlingendossiers
→ ondersteuning van de hoogbegaafden in 5 en 6 (opvolgen van de werkhouding en sociale ontwikkeling)
→ begeleiding van leerlingen in 5 of 6 met een apart leertraject (leerlingen die de overstap    maken naar 1B en niet voor alle vakken de leerstof van de klas volgen)
→ in de mate van het mogelijke, voor sommige vakken de toetsen individueel afnemen bij kinderen met een diagnose, …
→ tijdens 3 middagen regenboogklas (lezen om het leesplezier te bevorderen, tafels oefenen, iets afwerken, …)

1/1