1A

Dag allemaal,

Wij zijn juf Martine en juf Maaike van het eerste leerjaar. Spelenderwijs en aan de hand van leuke verhalen leren de kinderen bij ons lezen en rekenen. We leren ook alle lettertjes schrijven, met als kroon op het werk ‘de nieuwjaarsbrief’! Die kunnen ze dan al helemaal zelf schrijven!

Onze klaspop ‘Saartje’ vergezelt ons doorheen het schooljaar en mag alles mee beleven met de kinderen. Wanneer iemand jarig is, mag Saartje een nachtje bij het feestvarken blijven slapen.

Elke week oefenen we samen met ZOEM het lezen nog eens extra in de computerklas. Dit doet elk kind op eigen tempo en niveau.

Tijdens de W.O.-lesjes verkennen we de wereld rondom ons en regelmatig gaan we op stap: naar het bos, de boerderij, de winkel, …

We doen regelmatig hoekenwerk om de kinderen zelfstandig te leren plannen en werken aan hun opdrachtjes.

We spreken geregeld nog eens af met de juffen van de derde kleuterklas om samen leuke dingen te doen.

We leren ook vele liedjes en versjes. We knutselen en schilderen, tekenen en bewegen en maken veel plezier!

Zo maken we er samen een leuk en boeiend schooljaar van!

Foto albums

1/1