5A

Bonjour!

Hier zijn we dan! Een groep van 24 heel verschillende kinderen.

Samen gaan we er dit schooljaar iets tof van maken!

Heel wat nieuwe leerstof zullen we moeten verwerken. Maar we zijn leergierig en willen wel wat! Door gebruik te maken van verschillende werkvormen waaronder we ook heel regelmatig werken met de computer, krijgen we de leerstof wel onder de knie.

Frans is nieuw. Maar spelenderwijs waarbij we zowel onze oren, ogen, mond en handen gebruiken, leren we al snel een hele boel.

Naast al dat denkwerk, wordt er ook tijd gemaakt voor het muzische, om samen op uitstap te gaan, om samen te bewegen en zo veel meer om jezelf en de anderen nog beter te leren kennen. We gaan dit jaar ook op zeeklas.

Kortom, het vijfde staat voor een boeiend jaar vol verrassingen!

Foto albums