3A

Hallo allemaal!

WELKOM in het derde leerjaar!

Ik ben juf Ann, de juf van het derde leerjaar.
Ik vind het hier superfijn!  De kinderen kunnen al heel wat en toch mag ik ze nog een heleboel nieuwe dingen leren.
Zo leren we in het derde leerjaar rekenen tot 1 000, cijferen, de digitale klok, nieuwe spellingsregels, enzovoort.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie verkennen we de wereld rondom ons.
We gaan vaak op pad om alles eens met onze eigen ogen te bekijken.  Dat maakt het allemaal eens zo plezant én interessant!

Natuurlijk is er ook tijd en plaats om onze creatieve kant te ontwikkelen.  Tijdens de lessen Muzische Vorming gaan we creatief aan de slag.  Dan leren we een nieuwe schildertechniek, een nieuw gedicht of liedje of spelen we samen toneel.

Tijdens al deze lessen leren we vaak van én met elkaar door het vele partner-, duo-, groeps- en hoekenwerk.

Je hoort het al!  Het derde leerjaar is er eentje om nooit te vergeten!!

Foto albums