Verkeer

Verkeersveiligheid aan en rond onze school….dat doen we SAMEN!

* Dank aan de (groot)ouders die WEL steeds de verkeersregels en afspraken rond onze school naleven! Dat verdient een dikke duim omhoog!

Wij vinden de verkeersveiligheid aan en rond onze school zeer belangrijk. De kinderen moeten op een veilige en verantwoorde manier naar onze school kunnen komen en ook zo weer kunnen vertrekken. Hieraan moeten we SAMEN werken.
Het schoolteam werkt hier reeds op een actieve manier aan mee door de kinderen veilig tot aan de schoolpoort te begeleiden. Ook aan het zebrapad voor onze school staat ’s avonds steeds minstens 1 leerkracht klaar om jullie en jullie kinderen veilig naar de overkant te begeleiden. De algemene verkeersregels gelden ook aan onze school. Spijtig genoeg merken we dat de laatste weken steeds vaker mensen deze regels niet navolgen of negeren: (groot)ouders die met hun (klein)kinderen gewoon de straat oversteken, op enkele meters van het zebrapad; (groot)ouders die (al dan niet samen met hun (klein)kinderen) fietsen op het voetpad tussen de twee poorten van onze school; dubbelparkeren om zo dichter bij de schoolpoort te kunnen staan;… Al deze ‘overtredingen’ brengen niet alleen onze veiligheid, maar vooral die van onze kinderen in gevaar. Daarom zouden we met aandrang willen vragen om de verkeersregels te respecteren.
Wij, het ganse schoolteam en u, de (groot)ouders MOETEN de kinderen het juiste voorbeeld geven. Hoe kunnen wij anders onze kinderen later vertrouwen in het dagdagelijkse verkeer?….
Alvast dank vanwege het ganse schoolteam en de directie!

Foto albums

1/2