Jaarkalender

2022 – 2023
lesvrijedagen

28 september pedagogische studiedag KS
30 september facultatieve verlofdag KS+LS
5 oktober pedagogische studiedag LS
31 oktober tem 6 november Herfstvakantie
11 november wapenstilstand KS+LS
30 november pedagogische studiedag KS+LS
26 december tem 8 januari Kerstvakantie
20 februari tem 26 februari Krokusvakantie
8 maart pedagogische studiedag KS+LS
3 april tem 16 april Paasvakantie
28 april pedagogische studiedag KS+LS
1 mei dag van de arbeid
2 mei facultatieve verlofdag KS+LS
18-19 mei O.-H. Hemelvaart + brugdag
29 mei Pinkstermaandag