Opvoedingsproject

De congregatie van de zusters van de Christelijke Scholen te Vorselaar heeft vanuit haar roeping steeds onderwijs verschaft vanuit een spirituele gedrevenheid die volledig gebaseerd was op het evangelie met een bijzondere aandacht voor de zwaksten.

Bij het uitwerken van het schooleigen opvoedingsproject wordt zeker geen afbreuk gedaan aan het algemeen opvoedingsproject maar wordt veeleer op een eigen wijze, met een eigen taal aangepast aan de huidige situatie.

De 6 pijlers van ons opvoedingsproject:

Onze opvoeding is gericht op waardevol leven.
Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.
Onze opvoeding getuigt van extra aandacht voor de zwaksten.
Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.