Inschrijvingen

INFO INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 5 april. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.

Als u uw zoon of dochter wenst in te schrijven, vragen wij u een mail te sturen naar de directie op het mailadres van de school zegersdreef@bsmaterdei.be . In samenspraak sturen wij u de inschrijvingsdocumenten per mail of per post graag door. Als wij de documenten nauwkeurig ingevuld en ondertekend op school hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging per mail dat uw zoon of dochter ingeschreven is. Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project zijn ondertekend, zie inschrijvingsdocumenten. Het schoolreglement vindt u op de website van de school www.materdei-zegers.be.

Een ouder behoudt het recht van inschrijving minstens een week nadat de lessen hervat zijn, tenzij de ouder schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken. Indien uw wenst, kan u na de periode van het opschorten van de lessen contact opnemen met de school voor een rondleiding en visie. Wij verwelkomen u graag!

Hartelijke groeten

De directie Van Dongen Inge