De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Beste ouders,                                                                 

                                                 Brasschaat, 13 maart 2020

Wat betekent dit voor onze school?

Basisprincipe: kinderen komen niet naar school.
                          zowel in kleuter- als lagere school stoppen de activiteiten en lessen.
De overheid vraagt wel aan de scholen om opvang te bieden aan de leerlingen van wie ouders niet in opvang kunnen voorzien. Meer bepaald zijn dit kinderen van gezondheidswerkers of ouders die werkzaam zijn in de openbare veiligheid (politieagenten, brandweerlui, verplegend personeel en artsen…). Deze maatregelen worden georganiseerd ter bescherming van de kwetsbare groepen, onze 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de nodige voorzorgsmaatregelen zoals hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden geen afwezigheden geregistreerd. Dit wil zeggen dat u geen ziektebriefje of doktersbriefje hoeft te bezorgen. U moet niet vooraf aangeven wanneer uw kind wel of niet aanwezig zal zijn.
In alle scholen van de scholengemeenschap wordt

– de voorschoolse opvang afgelast
– de naschoolse opvang voorzien tot 16.30u, woensdag tot 13.00u
– onze school voorziet dus in opvang van 8.00u tot 16.30u (behalve op woensdag)

Ook zullen de activiteiten als sportsnack en sportacademie alsook de danslessen op maandagmiddag worden opgeschort. De typlessen van Hanver worden aangeboden via Skype. De betreffende ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.


Wij zullen met het team volgende week maandag in overleg gaan over hoe wij alle leerlingen van de lagere school zinvol lerende kunnen houden ongeacht of zij aanwezig zijn of niet.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Met vriendelijke groeten,
Directies scholengemeenschap Mater Dei