Op onze school is er buitenschoolse opvang in het bevertje.

’s Morgens kan u hier terecht vanaf 7.30u en ’s avonds kunnen uw kinderen tot 18.00u naar het bevertje.

Op woensdagnamiddag dient u opvang te reserveren bij Het Hemeltje, de gemeentelijke buitenschoolse opvang.