9 februari: “Dikketruiendag ” op volle kracht

We kozen op de site van https://www.dikketruiendag.be/ de actie:

Fietsen als een echte klimaatflandrien.

Dus op 9 februari doen we ons best om met zijn allen met de fiets naar school te komen. Maar ook de dagen erna proberen we dit zo vaak mogelijk te doen. Met de fiets of te voet, beide is goed! De kleuterschool kan hier ook aan deelnemen.

We fietsen en fietsen. Stappen en stappen. Alle kilometers worden opgeschreven. En zo trachten we tot Nieuw Zeeland te fietsen. Als het lukt, volgt op “Wereldfietsdag”, 3 juni, een echt fietsfeest

https://unric.org/nl/wereldfietsdag-de-verjaardag-van-twee-eeuwen-lang-fietsen/

Verkeer op school

Heel wat kinderen en ouders van onze school komen met de fiets. Super! Hoe meer hoe liever.  Lekker bewegen !

1/2

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Beste ouders,                                                                 

                                                 Brasschaat, 13 maart 2020

Wat betekent dit voor onze school?

Basisprincipe: kinderen komen niet naar school.
                          zowel in kleuter- als lagere school stoppen de activiteiten en lessen.
De overheid vraagt wel aan de scholen om opvang te bieden aan de leerlingen van wie ouders niet in opvang kunnen voorzien. Meer bepaald zijn dit kinderen van gezondheidswerkers of ouders die werkzaam zijn in de openbare veiligheid (politieagenten, brandweerlui, verplegend personeel en artsen…). Deze maatregelen worden georganiseerd ter bescherming van de kwetsbare groepen, onze 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de nodige voorzorgsmaatregelen zoals hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden geen afwezigheden geregistreerd. Dit wil zeggen dat u geen ziektebriefje of doktersbriefje hoeft te bezorgen. U moet niet vooraf aangeven wanneer uw kind wel of niet aanwezig zal zijn.
In alle scholen van de scholengemeenschap wordt

– de voorschoolse opvang afgelast
– de naschoolse opvang voorzien tot 16.30u, woensdag tot 13.00u
– onze school voorziet dus in opvang van 8.00u tot 16.30u (behalve op woensdag)

Ook zullen de activiteiten als sportsnack en sportacademie alsook de danslessen op maandagmiddag worden opgeschort. De typlessen van Hanver worden aangeboden via Skype. De betreffende ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.


Wij zullen met het team volgende week maandag in overleg gaan over hoe wij alle leerlingen van de lagere school zinvol lerende kunnen houden ongeacht of zij aanwezig zijn of niet.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Met vriendelijke groeten,
Directies scholengemeenschap Mater Dei

Tuinfeest 18 mei 2019

GEEF ME DE RUIMTE

Het 39ste tuinfeest op zaterdag 18 mei.

  • Opening 14.00u.
  • Spetterende optredens.
  • Leuke activiteiten.
  • Lekker smullen.
1/1

Open lesdag eerste leerjaar.

Beste ouders,

Woensdag 3 april, bent u van harte welkom om samen met uw zoon of dochter een kijkje te komen nemen in het eerste leerjaar van onze lagere school. Wij verwachten u om 8.45u in de klas van juf Martine en juf Maaike of juf Anneleen. In de klas zelf volgt u tot 9.30u enkele lesjes samen met uw kleuter. Als onze kleuters terug naar hun klas gaan, zullen de juffen luisteren naar uw vragen en bezorgdheden. Eind augustus is er tijdens de openklasdag ook nog een gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas en in gesprek te gaan met de juf.

Download hiernaast het inschrijvingsformulier.

Tot spoedig.